TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NCS TRƯƠNG VŨ TUẤN TÚ

1. Luận án Trương Vũ Tuấn Tú.pdf Download
2. Tóm tắt luận án Trương Vũ Tuấn Tú - Tiếng Việt.pdf Download
3. Tóm tắt luận án Trương Vũ Tuấn Tú - Tiếng Anh.pdf Download
4. Điểm mới luận án Trương Tuấn Tú - Tiếng Việt.pdf Download
5. Điểm mới luận án Trương Tuấn Tú - Tiếng Anh.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page