TRỤ SỞ CHÍNH

 • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • (028) 38.212.590

Chức năng, nhiệm vụ

KHOA SAU ĐẠI HỌC

I. Chức năng

Khoa Sau đại học là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển, công tác quản lý và đào tạo sau đại học; tổ chức phát triển và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường.

 II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học các ngành, bậc đào tạo đã được cho phép;
 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho bậc học sau đại học; lập thời khóa biểu khóa học, trực tiếp dự kiến phân công giảng dạy sau đại học cho giảng viên; lập sổ theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các Khoa/Bộ môn và giảng viên;
 3. Quản lý và lưu trữ hồ sơ học viên, nghiên cứu sinh, điểm thi tuyển sinh, bảng điểm học phần của học viên, nghiên cứu sinh theo quy định;
 4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, thực hiện đề tài luận văn và luận án của học viên cao học và nghiên cứu sinh; phối kết hợp với các khoa chuyên ngành để tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho học viên cao học và nghiên cứu sinh;
 5. Đề xuất thành lập các hội đồng đánh giá quá trình đào tạo của học viên cao học, nghiên cứu sinh theo quy chế đào tạo sau đại học và tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo quy định;
 6. Đầu mối phối hợp với các Khoa/Bộ môn chuyên ngành xây dựng chương trình đào tạo các học phần chương trình cao học và nghiên cứu sinh, cũng như hệ thống giáo trình, tài liệu học tập;
 7. Tổ chức quản lý và cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường;
 8. Phát triển loại hình liên kết đào tạo và bồi dưỡng sau đại học với các Ngân hàng và các Viện, các trường Đại học trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau đại học theo quy định; tổ chức học và cấp chứng chỉ cho các lớp đào tạo sau đại học;
 9.  Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, phát triển tài liệu giảng dạy, phục vụ đào tạo nghiên cứu; thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;
 10. Cung cấp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong việc tổ chức thi hết môn;
 11. Chịu trách nhiệm chính trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về học vụ liên quan đến học viên, nghiên cứu sinh theo quy định hiện hành;
 12. Phối hợp với Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu trong công tác tư vấn tuyển sinh và truyền thông;
 13. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong công tác đảm bảo chất lượng;
 14. Phối hợp với các Khoa chuyên ngành, Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu xây dựng đề án mở ngành và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo, ngành đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hóa về chất lượng;
 15. Phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngân hàng trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh;
 16. Phối hợp các Khoa/Bộ môn tổ chức các Hội thảo chuyên đề gắn với nội dung nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh;
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  (028) 38.212.590

  khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page