TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Tài chính - Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

NHÓM NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – BẢO HIỂM

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Mã số : 9.34.02.01

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo :

Tên Tiếng Việt : Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng

Tên Tiếng Anh : Doctor of Philosophy in Finance and Banking

Nhóm ngành đào tạo : Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Ngành đào tạo : Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành : 9340201

Hình thức đào tạo : Tập trung                                           

Thời gian đào tạo : 36 tháng

Đơn vị đào tạo : Trường đại học Ngân hàng TP.HCM

Địa chỉ : 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

PHẦN 2: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực nghiên cứu phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, thực tiễn và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng.

PHẦN 3: CHUẨN ĐẦU RA

 

STT

Tiêu chí

I. Chuẩn đầu ra về kiến thức

1

Kiến thức tổng hợp để phân tích, hoạch định chiến lược và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu

2

Có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết vào các hoạt động quản lý ở tầm vĩ mô cũng như ở tầm các định chế tài chính, ngân hàng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam

3

Phân tích một cách toàn diện, đầy đủ, có hệ thống ở trình độ cao các kiến thức lý thuyết trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

4

Vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, tiếp cận được với các phương pháp nghiên cứu tiên tiến để truyền thụ kiến thức và hướng dẫn nghiên cứu khoa học

II.  Chuẩn đầu ra về kỹ năng

1

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá khoa học các vấn đề về tài chính và ngân hàng, đặc biệt là những vấn đề tài chính và ngân hàng trong môi trường kinh doanh quốc tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

2

Kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng của các tổ chức kinh tế

3

Kỹ năng tổ chức thực hiện nghiên cứu, phản biện và hướng dẫn nghiên cứu các vấn đề về tài chính và ngân hàng một cách độc lập

4

Kỹ năng trình bày và công bố các công trình nghiên cứu khoa học theo các chuẩn mực chung

5

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học và giao tiếp chuyên môn

 

III. Vị trí việc làm

1

Giảng dạy và nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc cao đẳng

2

Nhà quản lý, chuyên gia tại các định chế tài chính trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành

3

Chuyên gia về kinh tế làm việc cho các dự án phát triển có liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng

PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình học bổ sung cho đối tượng thuộc ngành gần

STT

Ký hiệu môn học

Tên môn học

Số TC

Phần chữ

Phần số

1

BAF

505

Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao (Advanced Bank Management)

3

2

BAF

503

Các chủ đề đương đại về tài chính – ngân hàng (Emerging Topics in Banking and Finance)

4

3

FIN

506

Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính (Financial Derivatives & Risk Management)

4

Các học phần trình độ Tiến sĩ TCNH

STT

MÃ SỐ

Nội dung chương trình

 

Số tín chỉ

Phần chữ

Phần số

I

 

 

Các học phần

06

I.1

 

 

Học phần bắt buộc :

04

1

BAF

601

Những vấn đề đương đại về kinh tế tài chính ngân hàng

(Emering Topics in Banking and Finance)

02

2

RME

601

Phương pháp nghiên cứu nâng cao

(Advanced Research methods)

02

I.2

 

 

Học phần tự chọn:

 (Ncs Chọn 1 trong 2 chuyên đề)

02

1

FIN

601

Chuyên đề chuyên sâu về Tài chính

(Advanced Topics in Finances)

02

2

BAF

602

Chuyên đề chuyên sâu về Tiền tệ, ngân hàng

(Advanced Topics in Money and Banking )

02

II

BAF

603

Các chuyên đề tiến sĩ

06

III

BAF

604

Tiểu luận tổng quan

06

IV

DIS

601

Luận án

72

Tổng số tín chỉ

90

 

File đính kèm: Chương trình đào tạo Tiến sĩ TC - NH.pdf

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page