TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Kinh tế kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHNH ngày 09/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

Tên chương trình đào tạo:

         Tên Tiếng Việt:   Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế - Chương trình Kinh tế kinh doanh quốc tế

         Tên Tiếng Anh:   Master program in International Economics and Business

         Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

         Mã số                  : 8310106

         Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Full time)

         Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

Kế hoạch đào tạo

1. Học kỳ 1

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc /Tự chọn

Ngôn ngữ giảng dạy

1

PHI 501

Triết học (Philosophy)

4

Bắt buộc

Tiếng Việt

2

RME 578

Phương pháp nghiên cứu nâng cao trong kinh tế và kinh doanh quốc tế (Advanced Research Methods for International Business and Economics)

4

Bắt buộc

Tiếng Việt

3

MHE 579

Kinh tế học quản lý nguồn nhân lực (Managerial and Human Resource Economics)

4

Bắt buộc

Tiếng Việt

4

MBR 580

Phương pháp định tính trong nghiên cứu kinh doanh (Qualitative Methods in Business Research)

4

Bắt buộc

Tiếng Việt

Số tín chỉ

16

 

2. Học kỳ 2

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc /Tự chọn

Ngôn ngữ giảng dạy

1

MGS 581

Quản lý dịch vụ toàn cầu (Managing Global Service)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

2

IBD 582

Kinh doanh quốc tế trong thời đại số (International Business in Digital Context)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

3

LMM 583

Thị trường lao động và nền kinh tế vĩ mô (Labour Markets and the Macroeconomy)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

4

EGI 584

Kinh tế đổi mới toàn cầu (Economics of Global Innovation)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

5

EBE 585

Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (Applied Econometrics in Business Economics)

4

Bắt buộc

Tiếng Việt

6

ITI 586

Thương mại quốc tế và bất bình đẳng (International Trade and Inequality)

3

Bắt buộc

Tiếng Việt

Số tín chỉ

15

 

3. Học kỳ 3

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc /Tự chọn

Ngôn ngữ giảng dạy

1

SBP 587

Chính sách kinh doanh bền vững (Sustainable Business and Policy)

3

Bắt buộc

Tiếng Việt

2

CSR 588

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp quốc tế (International Corporate Social Responsibility)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

3

CTP 589

Các chủ đề về cạnh tranh trong lý thuyết và chính sách (Topics in Competition Theory and Policy)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

4

BBE 590

Hành vi đạo đức kinh doanh (Behavioural Business Ethics)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

5

MEM 591

Quản lý doanh nghiệp đa quốc gia (Multinational Enterprises Management)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

6

AGT 592

Ứng dụng lý thuyết trò chơi (Applied Game Theory)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

7

MGT543

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số (Leadership in digital age)

4

Tự chọn

Tiếng Việt

Số tín chỉ

15

 

4. Học kỳ 4

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc /Tự chọn

Ngôn ngữ giảng dạy

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1

DIS 506

Luận văn tốt nghiệp

14

Bắt buộc

Tiếng Việt

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

2

INT 593

Thực tập tốt nghiệp

6

Bắt buộc

Tiếng Việt

3

DIS 594

Đề án tốt nghiệp

8

Tiếng Việt

 

 

Số tín chỉ

14

 

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page