TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Giới thiệu về Khoa Sau Đại học

Được thành lập từ năm 1998, khi mới thành lập có tên là: Phòng Quản lý khoa học và đào tạo Sau đại học; Năm 2003: đổi tên thành Khoa Sau đại học; Đến năm 2014: đổi tên thành Phòng Đào tạo Sau đại học theo quyết định số 330/QĐ-NHNN ngày 26/2/2014 của Thống đốc NHNN. Từ tháng 08/2018 đến nay, Khoa được mang tên Khoa Sau đại học trên cơ sở quyết định số 1650/QĐ-NHNN ngày 20/8/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chương trình đào tạo Sau đại học
Chương trình đào tạo Sau đại học

Giới thiệu về các chương trình đào tạo của Khoa sau Đại học

Xem tất cả

Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học

Chương trình nghiên cứu khoa học của Khoa Sau đại học

Xem tất cả

Người học
Người học

Giới thiệu về các người học Khoa Sau đại học, cơ hội kết nối Sinh viên các khóa

Xem tất cả

Sau đại học

Giới Thiệu Khoa

Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập từ năm 1998, khi mới thành lập có tên là: Phòng Quản lý khoa học và đào tạo Sau đại học; Năm 2003: đổi tên thành Khoa Sau đại học; Đến năm 2014: đổi tên thành Phòng Đào tạo Sau đại học theo quyết định số 330/QĐ-NHNN ngày 26/2/2014 của Thống đốc NHNN. Từ tháng 08/2018 đến nay, Khoa được mang tên Khoa Sau đại học trên cơ sở quyết định số 1650/QĐ-NHNN ngày 20/8/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vị trí:

Khoa Sau đại học là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển, công tác quản lý và đào tạo sau đại học; tổ chức phát triển và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường.

Chức năng - Nhiệm vụ Triết lý giáo dục Đội ngũ nhân sự Đội ngũ giảng viên

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page