TRỤ SỞ CHÍNH

 • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • (028) 38.212.590
Câu hỏi thường gặp

Theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường:

1. Học viên được nghỉ học tạm thời trong các trường hợp sau:

 • Được điều động vào lực lượng vũ trang hoặc làm nghĩa vụ quốc tế;
 • Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài hoặc nghỉ thai sản theo quy định, có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;
 • Vì nhu cầu cá nhân: trường hợp này, học viên phải học ít nhất 1 học kỳ, đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 5,5 trở lên và không bị kỷ luật.

2. Học viên được nghỉ học tạm thời sẽ được bảo lưu kết quả các học phần đạt yêu cầu và học phí đã đóng.

3. Thời gian nghỉ học tạm thời:

 • Trường hợp được điều động vào lực lượng vũ trang, đi làm nghĩa vụ quốc tế: là thời gian được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền và không tính vào thời gian học theo quy định tại Điều 4 của Quy định này;
 • Các trường hợp khác: là thời gian cần thiết theo nhu cầu, nguyện vọng của học viên và được tính vào thời gian học theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.

4. Học viên có nguyện vọng nghỉ học tạm thời có đơn gửi Hiệu trưởng để được xem xét, quyết định.

5. Học viên được nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại Trường (kể cả trường hợp trở lại học sớm hơn so với thời hạn ghi trong quyết định cho phép nghỉ học tạm thời), phải có đơn trước khi bắt đầu học kỳ mới ít nhất 14 ngày.

Thí sinh có quốc tịch Việt Nam và không thuộc chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngôn ngữ Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
 • Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ Anh trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày thi. Cụ thể: Chứng chỉ B1 của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, Chứng chỉ ngôn ngữ Anh (do tổ chức khảo thí quốc tế cấp): TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEIC 450, Preliminary English Test (PET), Business English Certificate (BEC) Preliminary, BULATS 40 điểm trở lên;
 • Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.

- Sinh viên đại học chuẩn bị tốt nghiệp vào năm tuyển sinh có thể đăng ký dự thi.

- Thí sinh sẽ phải bổ sung bảng điểm và bằng sau khi được trường cấp

- Khoa sẽ tổ chức ôn tập kiến thức cho thí sinh

- Thí sinh thuộc đối tượng ngành gần và trái ngành sẽ được học bổ sung kiến thức khi trúng tuyển.

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

1. Đối tượng ưu tiên

 • Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
 • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi hoặc kiểm tra quy định tại Điểm b, c Khoản 1, Điều 5 Quy chế này, do cơ sở đào tạo quy định

Kết quả trúng tuyển hàng năm sẽ được Hội đồng tuyển sinh công bố sau khi công bố điểm thi

- Thí sinh phải học bổ sung kiến thức khi học ngành gần và trái ngành với ngành đăng ký dự thi 

- Thời gian học bổ sung kiến thức được tổ chức vào đầu mùa tuyển sinh, thông tin được đăng tải trên Web của Khoa Sau đại học và Trung tâm đào tạo Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

- Đối với thí sinh học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: Các học phần bổ sung kiến thức được tính theo các học phần trên bảng điểm Đại học, không xét bảng điểm Cao đẳng.

Để biết thêm thông tin chi tiêt về bổ sung kiến thức thí sinh trực tiếp liên hệ: Trung tâm đào tạo kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Email: fbc@buh.edu.vn, Điện thoại: (028) 38216096 hoặc (028) 38962082.

Nhằm tạo điều kiện về thời gian cho học viên, Trường cho phép học viên đăng ký học ngoài giờ hành chính (thứ bảy, chủ nhật và buổi tối các ngày còn lại trong tuần);
 

1. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành tài chính - Ngân hàng:

 • Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng là: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng ngay sau khi tốt nghiệp. 
 • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quảng lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi học chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm thông báo tuyển sinh).
 • Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm thông báo tuyển sinh).

2. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

 • Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh là: Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may được dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án  được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm thông báo tuyển sinh).
 • Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm thông báo tuyển sinh).

3. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế:

 • Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng chuyên ngành Luật kinh tế gồm: Luật, Luật kinh tế, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật quốc tế,  Luật hiến pháp và luật hành chính được dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngay sau khi tốt nghiệp. 
 • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học nhóm ngành gần: Kinh tế học, Khoa học chính trị, An ninh và trật tự xã hội, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán kiểm toán, Quản trị - Quản lý và chuyên ngành Triết học được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm thông báo tuyển sinh).


 

- Mẫu hồ sơ được đăng tải trên web kèm theo thông báo tuyển sinh
- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi tự túc in, điền đầy đủ thông tin và nộp cho Khoa Sau đại học theo thời gian quy định tại Thông báo tuyển sinh.

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  (028) 38.212.590

  khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page