TRỤ SỞ CHÍNH

 • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • (028) 38.212.590

Hệ thống thông tin quản lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 79 /QĐ-ĐHNH ngày 09/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

Tên chương trình đào tạo:

       Tên Tiếng Việt:     Hệ thống thông tin quản lý

       Tên Tiếng Anh:      Management Information Systems

       Trình độ đào tạo:    Thạc sĩ

       Mã số:                     8340405

       Hình thức đào tạo:  Chính quy tập trung

       Thời gian đào tạo:  24 tháng.

 

Kế hoạch đào tạo

 1. Học kỳ 1

STT

Mã học phần

Tên môn học (học phần)

Số tín chỉ

Ngôn ngữ

1

PHI 501

Triết học / Philosophy

4

Tiếng Việt

2

RIS 502

Phương pháp nghiên cứu trong hệ thống thông tin quản lý / Research Methods for Management Information Systesms

3

Tiếng Việt

3

APP 503

Lập trình python nâng cao / Advanced Python Programming

3

Tiếng Việt

4

ISA 504

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Information Systems Analysis & Design

4

Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ

14

 

 1. Học kỳ 2

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ

1

DBE 505

Kinh doanh số và thương mại điện tử / Digital Business & E-Commerce

4

Tiếng Anh

2

AIB 506

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh / Artificial Intelligence for Business

4

Tiếng Việt

3

PRA 507

Khoa học phân tích dự đoán / Predictive Analytics

4

Tiếng Việt

4

DKM 508

Quản trị dữ liệu và tri thức / Data & Knowledge Management

4

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

16

 

3. Học kỳ 3

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ

Kiến thức bắt buộc

4

 

1

SIS 509

Quản trị chiến lược hệ thống thông tin / Strategic Management of Information Systems

4

Tiếng Anh

Kiến thức tự chọn (chọn 3 học phần)

12

 

2,
3,

4

ISS 510

Quản trị bảo mật thông tin / Information Security Management

4

Tiếng Anh

ERP 511

Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp / Enterprise Resource Planning System

4

Tiếng Việt

ISP 512

Quản lý dự án hệ thống thông tin nâng cao / Advanced Information Systems Project Management

4

Tiếng Anh

ABA 513

Phân tích nghiệp vụ nâng cao / Advanced Business Analysis

4

Tiếng Anh

HYA 514

Siêu tự động hóa / Hyperautomation

4

Tiếng Việt

BLB 515

Chuỗi khối trong kinh doanh / Blockchain in Business

4

Tiếng Việt

DMC 516

Truyền thông Marketing số / Digital Marketing Communication

4

Tiếng Việt

BDA 517

Phân tích dữ liệu lớn / Big Data Analytics

4

Tiếng Việt

AIG 518

Quản trị trí tuệ nhân tạo / Artificial Intelligence Governance

4

Tiếng Việt

MGT 543

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số / Leadership in Digital Age

4

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

16

 

 

4. Học kỳ 4

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Luận văn thạc sĩ

14

 

1

DIS 507

Luận văn thạc sĩ / Thesis

14

Tiếng Việt / Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ

14

 

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

1

INT 519

Thực tập / Intenrship

6

Tiếng Việt

2

DIS 520

Đề án tốt nghiệp / Capstone Project

8

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

14

 

 

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  (028) 38.212.590

  khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page