TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590
Thông báo lịch bảo luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Thông báo lịch bảo luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo lịch bảo luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo lịch bảo luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Thông báo lịch bảo luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Lịch bảo luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng: mã số: 8 34 02 01

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page