TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590
QĐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BAN HÀNH KÈM THEO QĐ SỐ 377/QĐ-ĐHNH NGÀY 25/02/2022 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HỌC THUẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HỌC THUẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH 386 VỀ SỬA ĐỖI BỔ SUNG QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO QĐ 1948

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2022

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2022

Xem tiếp
QUY CHẾ 377 VỀ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Quyết định sữa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

Xem tiếp
QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Xem tiếp
QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Quy chế tạm thời về đánh giá kết quả nghiên cứu theo hình thức trực tuyến

Xem tiếp
QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Xem tiếp
QUY CHẾ QUẢN LÝ LỚP SAU ĐẠI HỌC

Xem tiếp
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC

Xem tiếp
QUY CHẾ 2157 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ 2037 VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Xem tiếp
QUY CHẾ SỐ 2037 VỀ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018

Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Xem tiếp
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2012

Quy chế đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1564 SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUI CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH 2038

Xem tiếp
QUY CHẾ 2038 VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Xem tiếp
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2015

Xem tiếp

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page