TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Thể loại: Thạc sĩ
Tóm tắt:
Số biểu mẫu: 1022.21
Danh sách file:
  • 20220124143500-10061022.21-qd-ban-hanh-quy-che-tam-thoi-ve-danh-gia-ket-qua-nghien-cuu-theo-hinh-thuc-truc-tuyen.pdf - Tải tài liệu Xem nhanh

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page