TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường dành cho học viên, nghiên cứu sinh_Đợt 2, năm học 2023 - 2024

 

MẪU01_PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH T3.2024.doc Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page