TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

CÁC BÁO CÁO ISO 9001:2015 NĂM 2022

SDH_Bao cao thuc hien muc tieu chat luong.pdf Download
SDH_Danh muc qua trinh.pdf Download
SDH_Muc tieu chat luong _ chuong trinh hanh dong.pdf Download
SDH_Xac dinh rui ro co hoi chat luong.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page