TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐK HỌC TRƯỚC MỘT SỐ HP, ĐỢT 2, NĂM 2023

 

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page