TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

 

danh-muc-bo-sung-kien-thuc-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh.pdf Download
danh-muc-bo-sung-kien-thuc-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang.pdf Download
danh-muc-bo-sung-kien-thuc-luat-kinh-te.pdf Download
de-cuong-on-thi-cac-van-de-chung-ve-tcnh.pdf Download
de-cuong-on-thi-luat-kinh-te-phap-luan-dan-su.pdf Download
de-cuong-on-thi-luat-kinh-te-phap-luat-ve-cong-ty.pdf Download
de-cuong-on-thi-quan-tri-hoc.pdf Download
de-cuong-on-thi-tieng-anh.pdf Download
de-cuong-on-thi-toan-kinh-te.pdf Download
ho-so-du-thi-cao-hoc-rar-2411202021042CH.rar Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page