TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NCS LỮ HỮU CHÍ

Lu Huu Chi_Toan van LATS.pdf Download
Lu Huu Chi_Tom tat Dong gop LATS_Tieng Anh.pdf Download
Lu Huu Chi_Tom tat Dong gop LATS_Tieng Viet.pdf Download
Lu Huu Chi_Tom tat LATS_Tieng Anh.pdf Download
Lu Huu Chi_Tom tat LATS_Tieng Viet.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page