TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Báo cáo ba công khai năm học 2022 - 2023

bieu-mau-17-nam-hoc-2022-2023-pdf.pdf Download
bieu-mau-18-nam-hoc-2022-2023-pdf.pdf Download
bieu-mau-19-nam-hoc-2022-2023-pdf.pdf Download
bieu-mau-20-nam-hoc-2022-2023-pdf.pdf Download
bieu-mau-21-nam-hoc-2022-2023-pdf.pdf Download
phu-luc-i-bieu-mau-18-muc-c-pdf.pdf Download
phu-luc-ii-bieu-mau-18-muc-c-pdf.pdf Download
phu-luc-iii-bieu-mau-18-muc-c-quyet-dinh-so-2189-qd-dhnh-pdf.pdf Download
phu-luc-iv-bieu-mau-18-muc-c-pdf.pdf Download
phu-luc-v-bieu-mau-18-muc-e-pdf.pdf Download
phu-luc-vi-bieu-mau-18-muc-e-pdf.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page