TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

TKB ĐỢT 3 CÁC LỚP CH23C1, CH23C2 & CH23C3 NĂM 2021

tkb-dot-3-lop-ch23c3-pdf-1910202185217CH.pdf Download
tkb-dot-3-lop-ch23c1-pdf-1910202185217CH.pdf Download
tkb-dot-3-lop-ch23c2-pdf-1910202185217CH.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page