TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

TKB ĐỢT 2 CÁC LỚP CH22TCNH, CH1LKT & CH6QTKD

lich-hoc-lop-ch1lkt-dot-2-pdf-1810202193835CH.pdf Download
lich-hoc-lop-ch6qtkd-dot-2-pdf-1810202193835CH.pdf Download
lich-hoc-lop-ch22a-tai-chinh-ngan-hang-dot-2-pdf-1810202193836CH.pdf Download
lich-hoc-lop-ch22b1-tai-chinh-ngan-hang-dot-2-pdf-1810202193836CH.pdf Download
lich-hoc-lop-ch22b2-tai-chinh-ngan-hang-dot-2-pdf-1810202193836CH.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page