TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Lịch học lớp Tài chính - Ngân hàng khóa 21 và Quản trị kinh doanh khóa 5

lich-hoc-lop-quan-tri-kinh-doanh-ch5-1406201944720CH.pdf Download
lich-hoc-lop-tai-chinh-ngan-hang-ch21a-1406201944720CH.pdf Download
lich-hoc-lop-tai-chinh-ngan-hang-ch21b1-1406201944721CH.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page