TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2023

 

20. NGUYEN VAN BA_QTKD.pdf Download
21. Hồ Nhật Cảnh_QTKD.pdf Download
22. Vũ Thành Công_QTKD.pdf Download
23. Đặng Võ Hoài Phong_QTKD.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page