TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2023

 

47. Bùi Huy Bình.QTKD.pdf Download
48. Nguyen Minh Cường.QTKD.pdf Download
49. Biên Thị Tuyết Như.QTKD.pdf Download
50. Nguyễn Bảo Thoa.QTKD.pdf Download
51. Nguyễn Phúc Anh.QTKD.pdf Download
52. Nguyễn Thị Ngọc Hà.QTKD.pdf Download
53. Lê Thị Thanh Nhung. QTKD.pdf Download
54. Nguyễn Thị Huyền Trang.QTKD.pdf Download
55. Lê Quốc Trường.QTKD.pdf Download
56. Huỳnh Nhật Trường.QTKD.pdf Download

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page