TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Thể loại: Tiến sĩ
Tóm tắt: Quy chế tạm thời về đánh giá kết quả nghiên cứu theo hình thức trực tuyến
Danh sách file:

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page